13. oktober 2005

Djupedal ny forskningsminister?

Regjeringen lover konkret å øke bevilgningene til grunnforskning, heve forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP, styrke forskerrekrutteringen og legge til rette for økt forskerutveksling med andre land, altså legge mer vekt på internasjonalisering. Den nye regjeringen vil "satse bevisst" på forskning innen næringer der Norge har fortrinn og stort verdiskapningspotensiale, videre satse på bedriftsrettet forskning og "sikre god formidling og nyttiggjøring av forskningsresultater."
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket