28. oktober 2005

Trauste og lite innovative

Nærings- og handelsdepartementets ferske statusrapport for innovasjonsnorge kommer med en kraftsalve: «Enkelte undersøkelser tyder på en noe lunken holdning til entreprenørskap i Norge, og tegner et bilde av nordmenn som frykter risiko. Dette kan tolkes som at vi har en lønnstakerkultur som prioriterer trygghet og stabilitet. Sammenlignet med andre land kan det synes som det norske behovet for trygghet er noe større enn skapertrangen, og de fleste nordmenn foretrekker å være arbeidstakere fremfor å være sin egen arbeidsgiver.»

Den siste undersøkelen fra Eurostat forteller også at andelen innovative foretak er betydelig lavere i Norge enn i Sverige og Finland, og på bunnivå i europeisk målestokk.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket