1. mars 2006

62 % bredbåndsvekst
Det norske bredbåndsmarkedet økte med 62 prosent på de 12 månedene frem til juli i fjor, målt i antall abonnenter. 745 000 husstander og 85 000 bedrifter hadde bredbåndstilkobling ved utgangen av juni. Penetrasjonen på landsbasis var 37,2 prosent, men det er fortsatt store geografiske forskjeller, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

329 000 nye bredbåndskunder kom til siden 2. kvartal 2004. Økningstakten var 64 prosent i privatmarkedet og 48 prosent i bedriftsmarkedet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket