20. mars 2006

Gode ideer kan gi penger i kassa
For to år siden ble selskapet Birkeland Innovasjon stiftet av Universitetet i Oslo for å hjelpe forskerne ved universitetet til å kommersialisere gode ideer som de har fått gjennom forskningen sin. Responsen fra forskningsmiljøene har vært stor. Så langt arbeider de med 70 ideer som de håper kan bli butikk. De første resultatene er klare. I 2005 sendte Birkeland ni patentsøknader og to lisenser ble registrert. Og sist, men ikke minst: to bedrifter er etablert.

- Forskere greier ikke å kommersialisere forskningsresultatene sine alene. Etablering av forskningsbaserte bedrifter er typisk teamarbeid, sier direktør Frank Larsen ved Birkeland Innovasjon. Det store forbildet til det unge selskapet er hvordan Norsk Hydro ble dannet for hundre år siden. Det skjedde takket være et samarbeid mellom grunnforskeren og oppfinneren Kristian Birkeland, som var fysikkprofessor ved Universitetet i Oslo, entreprenøren Sam Eyde og investoren Marcus Wallenberg.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket