29. mars 2006

Nasjonalbiblioteket skal digitalisere alt
Biblioteket må være der brukeren er. Det tar Nasjonalbiblioteket i Oslo nå konsekvensene av og starter en systematisk digitalisering av sine samlinger for å gjøre dem tilgjengelig på internett.

Bibliotekets motiv for å digitalisere samlingene er tredelt. Det ene er å få kulturarven fram til flest mulig, det andre er å sikre at innholdet bevares selv om originaldokumentene forvitres. Det tredje er å sikre for ettertiden det som «fødes» digitalt.

Det norske nasjonalbiblioteket er det første nasjonalbiblioteket i Europa som har satt i gang en dialog med viktige opphavsrettshavere som Norsk faglitterær forfatterforening og Norsk forfatterforening med tanke på å komme fram til avtaler, ikke bare for å bevare, men også for å kunne formidle nyere materiale digitalt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket