22. mars 2006

Sivilingeniørstudiets krise - innfør opptaksprøver!
Inntil de sterke narcissistiske eller ekshibisjonistiske strømningene i samfunnet avtar), må man søke å finne botemidler som gjør det beste ut av situasjonen. Et enkelt og hurtig virkende tiltak er å finne metoder som sikrer at flere av slike som er genuint interessert i naturvitenskap og teknologi, får mulighet til å begynne på studiet.

Jeg foreslår å åpne en ny inngangsport til studiet: opptaksprøve. Med andre ord trenger du i prinsippet ikke en gang ha gymnaset, bare du består en forholdsvis krevende prøve (hvor hovedvekten selvsagt ligger på matematikk og realfag). Folk som på grunn av laber skolemotivering eller andre midlertidige problemer fikk dårlige karakterer, men som har talent og har modnet og blitt sterkt motiverte, kunne da ta en slik prøve. Det er heller ingen dårlig bivirkning at vi dermed drar beina under en rekke private gymnas som lever av «karakterforbedrings»-elever som må betale dyre penger ? for dette er dårlig ressursbruk for samfunnet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket