22. mars 2006

NTNU får ikke stille matte-krav
Svært mange av studentene med dårlig karakter i matematikk fra videregående, klarer ikke å stå på eksamenene ved sivilingeniørstudiet ved NTNU. Derfor søkte rektor Torbjørn Digernes om å få anledning til å stenge ute studenter som har dårligere karakter enn fire i 3MX.
Forutsigbarhet

Kunnskapsdepartementet mener at skjerpingen av opptakskravene ikke kan gjennomføres uten en ordinær høring. Å innføre en slik skjerping vil bryte med prinsippet om forutsigbarhet, mener Djupedal og hans byråkrater.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket