21. mars 2006

Avdekker barnevernets skjulte språkmakt
Forestill deg at historien om ditt liv skal føres i pennen ? ikke i form av en biografi, men som en saksmappe hos barnevernet. Kan en offentlig journal si noe som helst om bakgrunnen for våre liv og handlinger?

Eivind Engebretsen mener det formelle journalspråket som føres av barnevernet, ikke er egnet til å gjenfortelle klientenes livssituasjon. Nå tar han doktorgraden ved Universitetet i Oslo på sin avhandling "Barnevernet som tekst ? nærlesning av 15 utvalgte journaler fra 1950- og 1980-tallet".
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket