24. mars 2006

Seks av ti gutter spiller
57 prosent av alle gutter mellom ni og 15 år bruker tid på TV- eller PC-spill i løpet av en vanlig dag. Blant jentene i samme aldersgruppe er andelen 23 prosent. PC-spill blir noe mer brukt enn TV-spill for både gutter og jenter.

I alderen 16-24 år er spilleaktiviteten atskillig lavere, men fortsatt er det «guttene» som spiller mest. I denne gruppen er andelen 27 prosent mot 9 prosent blant jentene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket