15. januar 2006

Bibliotekene vil ha forskerne med på opprør
Det har i mange år vært stor misnøye hos bibliotekene med prisene på de kommersielle vitenskapelige tidsskriftene. Det har virket som en klam hånd over budsjettene til mangt et universitetsbibliotek. Men nå er et opprør på gang. Under slagordet "Open Acess", tar nå bibliotekene til orde for nye måter å publisere forskningen på.

I all hovedsak dreier det seg om å få forskerne bort fra tankene om å bare få antatt artikler i de store akademiske tidsskriftene som har gitt forskeren status og faglig anerkjennelse. I stedet skal forskerne publisere i lokale arkiv i fulltekstformat.

Ulempen med mange av de akademiske tidsskriftene er at forskerne må overlate alle rettigheter til materialet til forlagene. Forlagene dikterer vilkårene, bestemmer hvordan materialet skal brukes, hvem som skal få tilgang, og til hvilken pris. På denne måten har de drevet priser på abonnement til himmels.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket