25. januar 2006

Pressestøtte til nettsteder
Svenske Presskomittén har nå bedt regjeringen om å gjøre systemet teknologinøytralt, og dermed åpne for
produksjonsstøtte til elektronisk distribuerte aviser
.

I forslaget ligger det også føringer om at støtten riktignok skal justeres for å ta høyde for at nettaviser vanligvis er billigere å produsere enn trykte medier.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket