20. januar 2006

F?r tvangstanker og panikk av epost
Europa er et kontinent av e-postmisbrukere. Det viser en undersøkelse utført av IT-sikkerhetsselskapet Symantec. Undersøkelsen viser at tre av fire databrukere i undersøkelsen innrømmet å være avhengige av e-post, mens så mange som en av fem havnet i kategorien for "misbrukere" - individer som sjekker posten tvangsmessig og får panikk om de mister e-posttilgangen.

Undersøkelsen viser også at nordmenn har en delt innstilling til e-post. Mens 33 prosent av de spurte mener e-post utenfor kontortid bidrar til økt stress, synes 11 prosent at det reduserer stressnivået. 50 prosent av mobile e-postbrukere tror tilgang utenfor kontoret gjør dem mer effektive, og 72 prosent ser det som sitt ansvar, og ikke arbeidsgiverens, å holde e-postbruken under kontroll.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket