13. januar 2006

Realfagskrise? Tja...
Man kan altså, i følge professoren, snakke om en realfagskrise i skolen. Et middelmådig og stadig synkende nivå blant elevene, laveste timeantall blant OECD-landene, svak lærerkompetanse og svak etterutdanning for lærere, er bare noen av indikasjonene.

I tillegg har vi få elever som velger realfaglig fordypning i skolen, færrest studenter til matematisk-naturvitenskaplige fag blant OECD-landene, samt en meget skjev kjønnsfordeling og en lav andel av brutto nasjonalprodukt som går til forskning.

Summen av dette er klart er med på å understreke konklusjonen til Sjøberg om at vi i norsk utdanning har et stort problem.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket