9. januar 2006

Sosiale og politiske følger av Internett
Utviklingen har altså ikke skjedd slik mange spådde. Til tross for kraften i Internett, og det faktum at det er en «grasrotsteknologi» fritt tilgjengelig for alle, har den ikke forandret de grunnleggende samfunnsstrukturer, verken nasjonalt eller internasjonalt. Heller ikke kunnskapsformidling har gjennomgått den åpenbare revolusjon som Internett inviterer til.

Det burde være et sentralt forskningstema hvorfor teknologien så mye langsommere endrer de underliggende sosiale strukturer, i forhold til endring av arbeidsprosesser og produktutvikling.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket