2. januar 2006

Fjernundervisning får strykkarakter
Hvert år tar rundt 40.000 svenske studenter kurs der en stor del av undervisningen foregår via internett. En av de største satsingene heter SÄL-prosjektet, og skal utdanne 5.000 nye lærere hvert år.

En vurdering av den del av denne undervisningen som foregår i regi av universitetet i Göteborg avdekker store svakheter i kommunikasjonen mellom lærere og studenter, skriver Dagens Nyheter.

Nær 40 prosent av de spurte studentene svarer at lærerne er passive og ikke tilgjengelige på nettet når studentene søker kontakt. På en karakterskala fra 1 til 5 får utdanningen 2.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket