9. februar 2006

Google med eget internett?
I følge rykter som har versert en stund, jobber Google med å starte opp sitt eget Global Internet Protocol(IP)-nettverk. Nå sist kommer ryktene fra Googles forhandlingspartnere. Google har også avertert etter strategiske forhandlere med erfaring fra såkalt svart fiber, eller dark fiber. Gjennom å kjøpe det svarte fibernettverket vil Google få kontroll over et ferdig fibernettverk. Dette vil åpne helt nye muligheter, samtidig som det sparer selskapet for store summer.

I følge de samme ryktene har Google gått til innkjøp av en telekommunikasjonssentral på 25 000 kvadratmeter og flere fraktcontainere. Fraktcontainerne bygges om til mobile datasentere, og kan i teorien flyttes rundt mellom knutepunktene i Googles fibernettverk.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket