10. februar 2006

Kameramobil og nyheter
Erling Sivertsen, ved Høgskulen i Volda, skriver jevnt of trutt om bruken av kameramobiler. Kameramobilen er med overalt i stadig flere folks lommer, den er både et kommunikasjons- og opptaksredskap, og er i ferd med å påvirke den visuelle kulturen på en gjennomgripende måte.

I forbindelse med terrorbombene i London ble kameramobilen viet vesentlig oppmerksomhet fra nyhetsmediene verden over. For første gang bidro vanlige folk med uvanlige fotos til nyhetsproduksjonen knyttet til en stor hendelse med internasjonal interesse og konsekvenser.

I tillegg til de profesjonelle fotojournalistenes fotos og videoer, ble MMS-fotoene og -videoene til folk som ble rammet av terrorbombene, gitt en dominerende plass i nyhetsbildet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket