23. februar 2006

Rekord i nye doktorgrader i 2005
Fjoråret ble nytt rekordår for antall nye doktorgrader. I alt ble 855 doktordisputaser gjennomført, de fleste i Oslo og Trondheim. Veksten har skjedd nesten utelukkende ved Universitetet i Oslo (2004: 266/2005: 319) og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (191/218), opplyser NIFU STEP.

Annerledes er det ved Universitetet i Bergen der antall nye doktograder har stagnert (158/157), og ved Universitetet i Tromsø der det er nedgang i forhold til 2004 (70/60).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket