7. februar 2006

Skremt over foreldrenes Internett-syn
Den mest oppsiktsvekkende holdningsendringen er at flere foreldre synes det er greit at barna legger ut bilde av seg selv på Internett. Totalt sier 15% av norske foreldre at de vil gi tillatelse til publisering av bilder, en økning på 67% i forhold til nivået i 2003. Dette tilsvarer 130 000 norske foreldre. I 2003 viste SAFT-undersøkelsen at den regelen flest barn forholder seg til er at de ikke skal gi ut personlig informasjon. De unge oppgir ofte falske opplysninger, men er villige til å gi ut mer informasjon enn det foreldrene sier de vil tillate.

Den nye undersøkelsen viser også at når foreldrenes egen kompetanse øker, endres også holdningene til barnas bruk av Internett. Mens eksponering for pornografi var den største bekymringen for foreldre i 2003 (24%), er denne bekymringen halvert i 2006 (12%). Samtidig har bekymringen for at Internett tar for mye tid økt fra 9% til 17%. Frykten for pornografi er med andre erstattet av en bekymring for at nettbruk skal ta for mye av barnas hverdag.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket