12. februar 2006

Vår digitale fremtid i hurtig utvikling
I USA, Storbritannia og en rekke andre vestlige land har vi opplevd hvordan foto- og videoopptak på mobilen har gitt vanlige mennesker en mulighet til å påvirke nyhetsbildet. Svært mange og kanskje de sterkeste inntrykk vi har fra tsunamien i Asia, stammer nettopp fra slike mobilopptak, og tilsvarende opplevde britene da den største brannkatastrofe siden den annen verdenskrig brøt ut i det enorme oljelageret i Buncefield. Før profesjonelle pressefotografer og kameramenn var på plass, hadde amatører allerede gjort oppsiktsvekkende opptak.

Her hjemme ser vi stadig eksempler på hvordan avis- og fjernsynsredaksjoner gjør bruk av dette som ikke bare gir tilgang på stoff som de ellers ikke ville ha fått, men det skaper en helt ny mediesituasjon. Vi er i ferd med å få et annerledes forhold mellom publikum og de medieprofesjonelle.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket