12. februar 2006

PC-plagene rammer stadig flere
Mennene er taperne, i takt med at PC-en er blitt det dominerende verktøyet på stadig flere arbeidsplasser. Det viser nye resultater fra en landsdekkende svensk levekårsundersøkelse. 35 prosent av mannlige funksjonærer oppgir nå at de får plager av å sitte dagen lang og jobbe ved skjermen, mot 33 prosent av kvinnene. Alt i alt opplever mer enn hver tiende funksjonær at han eller hun har alvorlige lidelser på grunn av arbeid med PC og skjerm, skriver bladet TCO-tidningen.

Eksplosjon.For mannlige funksjonærer har det skjedd en eksplosjon. Så sent som for 10 år siden var andelen som opplevde PC-plager helt nede på 9 prosent, mens andelen var 14 prosent blant kvinnene. Det viser tallene, som er utarbeidet av SCB, den svenske parallellen til Statistisk sentralbyrå.

Bank og finans peker seg ut som versting. Her oppgir annenhver mann og seks av ti kvinner at de har problemer med å sitte foran skjermen og jobbe dagen lang. Mye av forklaringen er ensidige, gjentatte bevegelser.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket