15. april 2010

Dødsannonsene står i papiravisene

Leserflukten fra papiraviser har pågått i 15 år, siden toppåret i 1994:

– Nedgangen i andelen avislesere de seinere åra gjelder i første rekke alle aldersgrupper opp til 45-årsalderen. For dem som er eldre, har andelen avislesere vært temmelig stabil, men også blant dem begynner nå andelen å synke, skriver Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Til sammenligning har internett drømmetall. Så godt som alle i alderen 16 – 45 år bruker internett, og bruken øker desto høyere utdannelse og bedre inntekt man har.

Hele 73 prosent av befolkningen bruker internett en gjennomsnittsdag, noe som er mer enn en dobling bare siden 2002. Og leserne må være fornøyd med det de finner: Tidsbruken synker jevnt og trutt på papiraviser, mens folk bruker mer og mer tid på internett.

Likevel fortsetter politikerne altså å pumpe milliarder inn i papirproduktene. Men med nedsettelsen av det såkalte Mediestøtteutvalget har man satt i gang en snøball som kommer til å endre støtteordningene. Det vil være umulig å bruke alle penger på papir, når man ville fått mye mer kvalitetsjournalistikk ved å bruke en del av pengene på nett.


Nettavisen
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket