16. april 2010

De stive permers fall

Forfatteren og astrofysikeren Eirik Newth, som skriver om mulige fremtidsscenarioer på bloggen «2050», er ikke sikker på om vi mister noe hvis den autoritative kunnskapen til de gamle leksikonene forsvinner.

– Det er ingen tvil om at Store Norske og dets forløpere var ekstremt viktige da vi bygget nasjonen. Men nå lever vi i en informasjonsalder, og sant å si tror jeg at alle leksika, også Wikipedia, vil slite veldig. Folk blir bedre utdannet og får bedre tilgang til informasjon, så om leksikonene ikke utspiller sin rolle, så blir de i hvert fall stadig mindre viktige.

Newth peker på skolen som en viktig brukergruppe for leksikon som Store Norske, og tror det er der man vil savne det mest. Men heller ikke der er tapet bare et onde, mener han.

– Kanskje kan elevene like gjerne lære seg at den typen kunnskapskilder er det veldig få av på nettet, og komme tidligere i gang med det nye kunnskapssynet, som er at ting per definisjon er flyktige og usikre. Det betyr at du er nødt til å lære deg å følge pekere og finne flere kilder til alt du sjekker.

– Vi må gjøre mer av jobben selv, og ender opp med å bruke mer tid?

– Vi lever i en liberalistisk, markedsorientert tid, hvor man forutsetter i en helt annen grad enn tidligere at vi er selvstendige aktører med ansvar for egen læring og egne handlinger. Staten spiller en mindre rolle. Sånn sett speiler den gamle leksikonstrukturens fall en større samfunnsutvikling.

Morgenbladet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket