16. april 2010

Gi avisene sluttpakke

Produksjonsstøtten til papiraviser, som den formelt heter, er på knappe 270 millioner kroner for inneværende år, og det er to typer aviser som får denne støtten. Det er de såkalte nummer 2-avisene. For eksempel Bergensavisen som lever i skyggen av den store dominerende avisen i regionen, som i Bergen er Bergens Tidende.

Svært mange av disse avisene er i seg selv ganske dårlige, men eksistensen av dem bidrar til at nummer 1-avisene ikke forfaller fullstendig. Konkurransen virker skjerpende. De andre typene aviser som får pressestøtte er såkalte meningsbærende aviser, en betegnelse som viser til aviser som Vårt Land og Klassekampen. Det er to aviser som er interessante, på visse områder landets beste og som viser frem virkeligheter som ingen andre aviser vier noen oppmerksomhet.

Okke som. De overlever ikke de neste fem årene som papiraviser, selv om dagens støtte skulle bli videreført. Noe har skjedd. Den digitale teknologien har skapt stadig nye utfordringer for papiravisene. Apples siste produkt — iPad — er den første generasjonen av ambisiøse lesebrett og multimediastasjoner. I løpet av året vil det ha kommet flere konkurrenter på markedet, og de vil gjøre noe med måten aviser distribueres og leses på.

Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket