22. april 2010

Norsk mediebarometer 2009

65 prosent av befolkningen leste en eller flere papiraviser i løpet av en gjennomsnittsdag i 2009. Dette er en nedgang fra 68 prosent i 2008 og føyer seg inn i en synkende trend fra tidligere år. Andelen boklesere har derimot økt, fra 23 prosent i 2008 til 27 prosent i 2009.

I de seinere åra har det vært nedgang i lesing av papiraviser blant personer mellom 9 og 79 år. Mens 65 prosent leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2009, var den tilsvarende andelen i 1997 på hele 84 prosent viser tall fra Norsk mediebarometer.

Bruk av Internett øker stadig. Andelen som bruker Internett i løpet en gjennomsnittsdag, økte fra 71 prosent i 2008 til 73 prosent i 2009. Veksten gjelder alle aldersgrupper, men særlig for de eldre.

Andelen som ser på fjernsyn en gjennomsnittsdag, har sunket noe de siste åra, men holdt seg stabilt fra 2008 til 2009, på 80 prosent. I gjennomsnitt så vi 2 timer og 28 minutter på fjernsyn per dag i 2009, 3 minutter mer enn året før. Flere så på opptak fra fjernsyn i 2009 enn året før, mens andelen som så på kjøpe- eller leievideo/-DVD, var omtrent på samme nivå begge åra.

Andelen radiolyttere i løpet av en dag har forandret seg ubetydelig, fra 54 prosent i 2008 til 53 prosent i 2009. Likevel har det på samme måte som for avislesing blitt færre radiolyttere over lengre tid. Vi brukte 1 time og 22 minutter per dag på radiolytting i 2009, 2 minutter mer enn i 2008.

Økende lytting på lydfiler fra Internett

43 prosent av dem som hørte på lydavspillingssystemer en gjennomsnittsdag i 2009, lyttet til lydfiler på PC, omtrent det samme som i 2008. Andelen som lyttet på lydfiler fra Internett, var også 43 prosent, en økning fra 18 prosent i 2008. I 2009 brukte 42 prosent av disse lytterne en MP3-spiller, mot 37 prosent i 2008. Andelen som bruker CD-spiller, er på vei nedover, men bruken av lydavspillere holder seg likevel totalt sett nokså stabil, 41 prosent i løpet av en dag i 2009, mot 42 prosent i 2008.

Flere leser bøker

Andelen som leste bøker en gjennomsnittsdag, var på 17 prosent i 1997. Seinere har andelen økt. I 2009 leste 27 prosent bøker en gjennomsnittsdag, mot 23 prosent i 2008. Andelen som leser ukeblad og tegneserieblad, har endret seg lite fra 2008 til 2009, mens andelen som leser tidsskrift/fagblad har sunket litt.

Andel som hadde tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet. 1997-2009. Prosent


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hjemme-PC 50 57 67 71 75 76 77 79 83 85 87 90 92
Internett 13 22 36 52 60 63 64 66 74 79 83 85 91
Bredbånd .. .. .. 2 3 9 18 29 51 63 71 72 82
DVD-spiller .. .. .. .. .. 26 43 61 75 80 84 87 86
Harddiskopptaker .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 26 29
DAB-radio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 18

Halvparten bruker Internett til banktjenester eller varekjøp

I løpet av ei uke i 2009 hadde 56 prosent av befolkningen brukt Internett til banktjenester, varekjøp eller lignende. 40 prosent hadde sett på film, TV eller videoklipp på nettet, 39 hadde vært innom et nettsamfunn, som Facebook og MySpace, mens 20 prosent hadde spilt spill på Internett. Blant gutter i alderen 9-15 år hadde 68 prosent spilt Internett-spill i løpet av ei uke, mot 55 prosent blant jentene. I løpet av ei uke har dessuten 85 prosent av jenter i alderen 16-24 år vært inne på et nettsamfunn, blant guttene gjaldt dette 78 prosent.

Stadig økende tilgang til Internett med bredbånd

Mens tilgangen til VHS-spillere i husholdningene går sakte nedover, har det vært en betydelig økning i DVD-spillere. Dette ser nå ut til å flate ut. Fra 2008 til 2009 har tilgangen faktisk sunket fra 87 til 86 prosent. I tillegg hadde 29 prosent tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2009, mot 26 prosent i 2008. 72 prosent hadde Internett med bredbåndtilknytning i husholdningen i 2008. I 2009 var tilgangen 82 prosent. 18 prosent hadde DAB-radio i 2009, det samme som i 2008. Dette var nokså jevnt fordelt i befolkningen.

16 prosent spilte TV- eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag i 2009. I aldersgruppen 9-15 år gjaldt det 57 prosent av guttene og 42 prosent av jentene.

Liten forandring i andelen med avisabonnement

70 prosent av befolkningen hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen i 2009, 2 prosentpoeng lavere enn i 2008. I alderen 67-79 år hadde 90 prosent avisabonnement, mens blant 20-24-åringer gjaldt det kun 35 prosent. I de store byene har 61 prosent avisabonnement, mens andelen er 73 prosent i spredtbygde strøk. Mens befolkningen i gjennomsnitt har 1,9 TV-apparater i husholdningen, har de 2,1 PC-er.

Norsk mediebarometer 2009
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket