25. april 2010

Stoltenberg ser deg

- Uten DLD blir Norge en kriminell fristat i EU, er tilhengernes kronargument. Jeg tviler. Organiserte kriminelle omgår med letthet at deres trafikkdata lagres, det er bare å bruke åpne trådløse nett, Googles gratismail, Skype osv. En innføring av DLD vil snarere være norgeshistoriens største inngrep i alle lovlydige borgeres private kommunikasjon. Ifølge artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har "enhver krav på respekt for sitt privatliv, familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Inngrep i denne rettigheten er bare tillatt dersom det har hjemmel i lov og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn blant annet til nasjonal sikkerhet."

Mener virkelig statsministeren, justisministeren og andre ledende Ap-folk at DLD-inngrepet er påkrevd? Trenger nordmenn å bli tryggere? Og blir vi det med lagring av alle voksne og barns tele- og datatrafikk? Regjeringens notat om DLD har vært ute på høring, og denne uka ble det klart at 56 av høringsinstansene er skeptiske eller sier klart nei til direktivet, deriblant Barneombudet og LO, mens Politidirektoratet og 15 andre instanser er positive (alle uttalelsene er tilgjengelige på regjeringen.no). Ap trenger i denne saken Høyre-støtte i Stortinget, siden Frp er delt, og de andre partiene, regjeringspartiene SV og Sp inkludert, er mot - sammen med en rekke organisasjoner, jurister, dataeksperter. Høyres ledelse vil imidlertid ikke at partiet skal ta stilling på landsmøtet om et par uker, men underlegge partidemokratiet makten til de 30 representantene i stortingsgruppa. Opplegg til opprør? Det er alt i gang.

Dagbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket