28. april 2010

Nye NRK-regler vedtatt

Fra 1. mai må NRK søke om lov til å starte opp nye vesentlige tjenester. Det er resultatet etter at kringkastingsforskriften er endret. Endringen implementerer Kulturdepartementets forslag fra i fjor høst om en såkalt ”public value test” av offentlig finansierte medietjenester.

Testen, som kommer som et resultat av påtrykk fra EFTAs overvåkingsorgan går ut på at Medietilsynet skal vurdere om nye tilbud NRK planlegger er verdt pengene. Den vurderingen skal de gjøre ved å veie samfunnsmessig nytte opp mot potensiell konkurransebegrensende effekt

Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket