8. april 2010

Gutter leser hele tiden

Flere studier har konkludert omtrent slik: Gutter er ikke interessert i lesing. Gutter leser mindre enn jenter og gutter leser dårligere enn jenter.

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold som omhandler lesing av fagtekster i skolen, har vist at holdninger til lesing blant gutter og jenter varierer sterkt. Mange elever oppfatter at lesing handler om lesing av skjønnlitteratur. Og de relaterer i all hovedsak lesing til norskfaget.

– Både gutter og jenter leser faktisk hele tiden, slår forskerne Bente Aamotsbakken og Norunn Askeland fast.
Lærerne må bevisstgjøres

– Når gutter leser, dreier det seg ofte om tekniske ting. Guttene leser teknikkmagasiner, bruksanvisninger, blader om modellbygging og tekster om hvordan dataprogrammer er bygd opp. I tillegg leser de mye på skjerm.

– Men dette regnes ikke som ordentlig lesing. Derfor tenker mange gutter ikke på seg selv som lesere, sier forskerne.

Norges forskningsråd
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket