7. april 2010

Publiseringsstøtteordning for Open Access

NFRs støtteordning for publisering fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning er revidert, og åpner for støtte til Open-Access-publisering og elektronisk distribusjon.

- Med de endringene i retningslinjene vi gjennomfører nå, blir publiseringsstøtteordningen et enda bedre virkemiddel for faglig utvikling, internasjonalisering og spredning av forskningsresultater innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, sier Anders Hanneborg, direktør for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet.

- Ikke minst er de nye retningslinjene bedre tilpasset fagmiljøenes behov for publiseringskanaler og reflekterer den teknologiske og bransjemessige utviklingen.

Alle tidsskrifter som mottar støtte må kontraktsfeste forfatternes rett til såkalt egenarkivering, som innebærer at forfatterne kan lagre en versjon av artiklene i åpne digitale arkiver.

Norges forskningsråd
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket