12. april 2010

Får taushetsbelagt info fem ganger daglig

PT opplyser at de i årets første tre måneder mottok 616 begjæringer om fritak fra taushetsplikten - altså nesten syv begjæringer hver dag. Av disse ga PT fritak for taushetsplikten i 469 tilfeller (76 prosent). Alle sakene skal omhandle telefon- og mobiltelefon. PT skal ikke ha behandlet noen saker angående utlevering av data tilhørende internettbruk.

73 prosent av sakene gjaldt ønske om utlevering av såkalt trafikkdata, altså hvem som har ringt og sendt meldinger til hvem og når det skjedde. 15 prosent av sakene gjaldt utlevering av geografisk lokasjonsdata - altså hvor personene befant seg på forskjellige tidspunkt.

PT ga politiet tilgang til såkalt «basestasjonssøk», altså hvor en telefon har befunnet seg på et gitt tidspunkt, 101 ganger i løpet av årets første 90 dager. Det var sporing for totalt 545 timer.

Politiet fikk også muligheten til å undersøke 122 forskjellige mobiltelefoner ved å få utlevert den såkalte PUK-koden, som gjør det mulig å overstyre SIM-koden på en mobiltelefon.

Nettavisen
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket