22. april 2010

E-post er ikke egnet for sensitiv informasjon

EDB Business Partner går hardt ut mot e-postbruken i domstoler, statsministerens kontor og børsselskaperDagensit.no 20.4.10.
/../
En e-post tar ofte mange og lange veier fra avsender til mottaker. Kanskje har den på veien vært innom en spam-vask i Nederland og en virussjekk i Danmark før den når e-postserveren hos mottakeren.
/../
E-post er en grei måte å kommunisere på, som i dag benyttes til å utveksle informasjon i svært mange sammenhenger. Så også mellom advokater og domstoler. Domstolene har imidlertid helt klare retningslinjer om at e-post ikke skal benyttes når informasjonen inneholder sensitive opplysninger.

På samme måte resonerer andre deler av offentlig sektor som utveksler sensitiv og taushetsbelagt informasjon. Det gjelder for eksempel helsesektoren, som har et klart forbud mot pasientinformasjon på e-post i sin bransjenorm for informasjonssikkerhet.

DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket