16. april 2010

Vinter og kaldt i norsk journalistikk

Glorien rundt journalistyrket er enno knytta til hovudredaksjonen som pr. definisjon er papirorientert, og dei færraste studentar ynskjer seg til nettredaksjonar. Så lenge profesjonen held fokus på papiravisa vil også rekrutteringa føregå der. Journalistikkens største framtidsproblem ligg slik sett i det dårlege renomméet til nettjournalistikken. Og difor må journalistikkutdanningane både i Bergen og andre stader (t.d. Volda og Oslo) ta på seg ansvaret for å inspirera studentane til å satsa på nettjournalistikk.

Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket