21. april 2010

Tegninger som dette vil ikke Apple la deg få se

Mediene står i kø for å levere apps til iPad, surfebrettet mange i medieindustrien håper skal utløse en hittil ukjent betalingsvilje for redaksjonelle produkter på nett. Da må mediene ikke bare forholde seg til strenge tekniske begrensninger, men også til krav som går direkte på innholdet som publiseres.
/../
Men medier som allerede leverer innhold via App Store, har jo vitterlig signert utvikleravtalen, og dermed i prinsippet gitt avkall på redaksjonell frihet.

Det gjelder både smale, nettbaserte nisjetjenester og mediegiganter som Time, New York Times og Wall Street Journal. En rekke store og små norske medier har også underlagt seg Apples innholdskontroll.

TROLIG
har de færreste sjefredaktører finlest teksten i avtalen, eller i det hele tatt kjent til den. Men nå begynner de å slippe opp for unnskyldninger. Flere amerikanske kommentatorer, deriblant Ryan Chittum i Columbia Journalism Review, krever nå at redaksjonelle medier må trekke sine produkter fra Apples plattform, dersom selskapet ikke endrer avtaleteksten.

Det må være redaktørene som bestemmer hva som er akseptabelt innhold, ikke Steve Jobs.

Dagbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket