22. april 2010

Protester mot hemmelig piratavtale førte fram

Avsløringene av at EU-kommisjonen var med på et hemmelig dobbeltspill i strid med Lisboa-traktaten, med tanke på å innføre helt nye regler for hvordan piratkopierere skal behandles, i strid med unionens nye «telekompakke» og på tvers av prosesser og vedtak fra EUs åpne saksbehandling, tente en sjelden og nærmest enstemmig harme i EU-parlamentet. I mars vedtok parlamentet, med 663 mot 13 stemmer, å gjennomføre «hensiktsmessige tiltak», som å trekke EU-kommisjonen for EU-domstolen, dersom de ikke umiddelbart gis full innsyn i alle stadier i ACTA-forhandlingene.

I går ble ACTA-utkastet lagt ut av handelsmyndighetene i både USA og EU (pdf, 39 sider). Klammeparenteser er brukt for å angi uenighet og alternative formuleringer. Det er svært mange klammeparenteser.

digi.no : Juss & samfunn
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket