11. mars 2010

Ikke noe å juble for!

I disse dager feirer vi norske nettavisers 15-årsjublileum. Det er ingen ting å rope hurra for.

Det er rett og slett skuffende at det fortsatt lages aviser på nett. 15 år etter fødselen er norske nettaviser fortsatt altfor like papiropphavet i uttrykket.

Jeg har i flere sammenhenger framhevet Nettavisens betydning for at norske aviser satset tidligere og tyngre på nett enn aviser ellers i verden. Dette førte til at vi fikk en ekstremt tøff konkurranse om nyheter på nett i Norge. Og det førte til at fokuset på å utvikle de unike egenskapene ved den nye kanalen ble tonet kraftig ned til fordel for sekundstrid om aller siste utvikling i nær sagt hvilken som helst nyhetssak. Sist skjedd ble nyhetskriterium nummer én på nett hos oss.

Nettavisens inntreden har gitt oss store og sterke nettaviser som har en så sterk posisjon i markedet at Norge er unntaket fra regelen i internasjonal sammenheng. Samtidig har Nettavisens bidrag ført til at vi i svært liten grad har klart å gjennomføre overgangen fra avis på nett til nettmedier. Mediehistoriske analogier som Filmavisen og radionyheter lest på tv sitter langt framme på tunga.Netthoder
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket