9. mars 2010

Store Norske integrert i Wikipedia?

Hvis en ser på det en funksjonelt ønsker å oppnå – en fullverdig kunnskapsbase på norsk, og ikke bare det en ønsker organisatorisk – å opprettholde Kunnskapsforlagets produksjon av leksikon, så er en løsning inklusjon av stoffet fra Store Norske i Wikipedia. Det vil være en nokså stor oppgave som vil ta flere år om den må gjøres på frivillig basis. Før arbeidet er ferdig så kan imidlertid stoffet enten ligge på det eksisterende nettstedet eller på Wikisource som er et annet prosjekt for Wikimedia Foundation. Nettstedene Wikipedia og Wikisource er noen av prosjektene som er innunder paraplyorganisasjonen Wikimedia Foundation.

Her ønsker vi å påpeke at vi absolutt ikke ønsker at Kunnskapsforlaget skal brekke ryggen på grunn av Store Norske, vi ønsker å redde leksikonets innhold og vi ønsker at Kunnskapsforlaget skal bestå med produksjon av de fantastiske oppslagsbøkene de har. Vi vil ikke at Kunnskapsforlaget skal få et rødt øre i nødhjelp, vi vil at de skal få en reell kompensasjon for de verdiene som ligger i leksikonet. Det finnes arbeider for å lage ordbøker etter samme modellen som Wikipedia, prosjektet Wiktionary, men prosjektet har en meget langsom vekst og det ser ikke ut som om formen som er valgt er helt heldig. Flere iterasjoner må nok gjennomføres før Wiktionary på bokmål kan bli en konkurrent til Kunnskapsforlagets blå ordbøker. Uten et levedyktig Kunnskapsforlag vil den digitale kunnskapsallmenningen i Norge bli fattigere.

Wikimedianorge.origo.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket