12. mars 2010

Og hva så

Når Eia beskriver utviklingen, mister han altså hovedhistorien. For det de siste hundre år forteller, er at vel setter gener grenser, men det som slår mest ut i folks levekår – også i våre kropper og i våre ytelser – er hvordan vi former samfunnet. Det som slår mest ut i utdannelsessystemet, er hvordan vi organiserer det.

Om Eia kan man ha to forklaringer. Enten den han selv leverer: at han studerte sosiologi, men ikke fikk biologi og derfor nå må videreutdannes via NRK-lisensen. Det han har presentert så langt, tyder på at han heller ikke fikk med seg noen enkle fakta om samfunnet, altså sosiologien. Hadde han vært en Toyota, ville han nå vært tilbakekalt. For det er ikke genene som har gjort ham slik.

Men det er en alternativ forklaring: Selv om Eia foregir at han har gjennomgått en metamorfose til vitenskapsreporter, er det bare et ledd i en stor køpenickiade. Han har bare kledd seg ut som kritisk journalist, en standup-Attenborough, med lodden megamikrofon i labben. Men Eia er og forblir en særs begavet humorist. I det siste programmet vil han avsløre at han har drevet ap med oss alle. At han lykkes er ikke rart – vi har jo 99 prosent av genene til felles med apene.

Morgenbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket