8. mars 2010

Slettmeg.no

Slettmeg.no er en tjeneste levert av Datatlsynet. Formålet med tjenesten er å gi råd og veiledning til deg som føler deg krenket på nett, eller som av andre grunner ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på Internett. Du kan ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post og chat.

Slettmeg.no fokuserer på krenkelser som berører personvernet. Eksempler på slike krenkelser kan være publisering av bilder uten samtykke, publisering av uriktig informasjon, private opplysninger, eller sjikanerende materiale. Hva som oppfattes som en krenkelse varierer imidlertid fra person til person, og i hvilken sammenheng den opptrer i. Slettmeg.no skal være nøytral og ikke ta moralsk standpunkt til hva som publiseres på nett. Ut fra oversikt og erfaring hjelper vi alle som tar kontakt med å vurdere lovligheten til hver enkelt krenkelse og, hva som kan være mest egnet vei for eventuelt å forsøke å fjerne eller rette opp i det som oppfattes som krenkende.

Slettmeg.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket