27. mars 2010

Post- og teletilsynet varsler nye termineringspriser

PT har i dag varslet vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett.

Totalt vil endringene som foreslås kunne gi en netto besparelse på 500 millioner kroner årlig for brukerne som ringer fra fastnett til mobilnett. I tillegg forventes det at brukerne som ringer mellom mobilnett vil kunne oppleve kostnadsbesparelser over tid

Hva er terminering og hvorfor er regulering nødvendig?
Med terminering av tale i mobilnett, menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett.

Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir incentiver og muligheter for monopolprising.

Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre slik overprising, og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye sluttbrukerpriser.


PT varsler pristaksregulering for operatørene som angitt i tabellen nedenfor fra 1. januar 2011.

Fastsatt pristak 2.halvår 2010

1. januar 2011 - 30. juni 2011

1. juli 2011 - 31. desember 2011

1. januar 2012 - 30. juni 2012

1. juli 2012 - 31. desember 2012

1. januar 2013 - 31. desember 2013

Telenor

0,50

0,30

0,30

0,30

0,25

0,17

NetCom

0,50

0,30

0,30

0,30

0,25

0,17

Tele2

0,90

0,50

0,40

0,30

0,25

0,17

Network Norway

0,90

0,70

0,50

0,40

0,25

0,17

TDC

0,75

0,50

0,40

0,30

0,25

0,17

Ventelo

0,75

0,50

0,40

0,30

0,25

0,17Post- og teletilsynet - Nyhet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket