9. mars 2010

Vel bevart?

Det greske ordet bibliotheke betyr boklager.

Men det er ikke lagerfunksjonen som bør prege dagens folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket og nettverket sørger jo for at alle eldre bøker kan skaffes. Snart kommer de også i digital form.

Boksamlingene i de fleste folkebibliotek er i hvert fall dobbelt så stor som den burde vært ut fra en faglig vurdering, hevder Plinius. Frykten for å kassere er ikke en profesjonell, men en personlig holdning – selv om den står sterkt i fagmiljøet.

Plinius
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket