23. februar 2010

- Bruk sosiale nettjenester til kundepleie

Analyseselskapet Gartner forbereder regionale samlinger om bruken av IT-verktøy for kundepleie, også kjent som CRM (customer relationship management) i henholdsvis London i mars og Los Angeles i juni. I forkant av disse samlingene har de blant annet publisert en rapport som ser på bruken av sosiale nettjenester til kundepleie: Customer Service Meets Social CRM.

Gartner trekker inn kundepleie som det vesentlige perspektivet. De tror at det vil skapes langt større verdier ved å engasjere kunder i samspill over nett, enn ved å bruke sosiale tjenester til å effektivisere samarbeidet mellom egne ansatte.

digi.no : Bedriftsteknologi
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket