12. februar 2010

Et reaksjonært forsøk

Går verden fremover? Ja, stort sett. Er teknologiske nyvinninger et gode? Ja, de er oftest en forutsetning for fremgang. Er all bruk av teknologiske fremskritt bra? Nei, selvsagt ikke. Forutsetningen er at de som behersker teknologien, har vett nok til å vite når de skal bruke den, og når de ikke skal bruke den.

Nå har regjeringen bestemt at den vil prøve ut en ordning hvor du kan sitte hjemme ved pc-en din og avgi stemme ved kommunevalget. Du får en pinkode, og så sender du inn stemmen med et tastetrykk. Akkurat som når du leverer selvangivelsen eller betaler regningen på boken du glemte å avbestille i Bokklubben. Man må jo være moderne, vet De.

Uten særlig offentlig debatt har regjeringen besluttet at elektronisk stemmegivning fra hjemme-pc-en skal skje i ti kommuner og én bydel i Oslo ved valget i 2011.

Morgenbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket