2. februar 2010

Ukepressens kamp for momsfritak

Ukepressen har i lang tid kjempet for å bli innlemmet i momsfritaksordningen, men uten hell. Publikasjoner som går under denne betegnelsen betaler full avgift, som beløper seg til omkring 450 millioner kroner i året.

Momsfritaket er et svært aktuelt tema når Mediestøtteutvalget nå skal ”foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet”, som det star i mandatet. På den åpne høringen i Oslo torsdag denne uken representeres ukepressen av Mediebedriftenes landsforening (MBL).

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket