23. februar 2010

Ny tjeneste med oversikt over mobilsendere

Post- og teletilsynet (PT) lanserer i dag tjenesten www.finnsenderen.no, der alle som oppholder seg i Norge med få tastetrykk kan få en oversikt over hvilke mobilsendere som er i nærheten. Tjenesten gir en god indikasjon på mobildekningen i det aktuelle området, og man kan også få en indikasjon på strålenivået.

www.finnsenderen.no kan man søke direkte på adresser i alle landets kommuner og fylker. I databasen finnes informasjon om mobilsenderens operatør, hvilken teknologi som benyttes og hvilken frekvens senderen bruker.

- Med Finnsenderen.no gjør vi som myndighet komplisert informasjon mer tilgjengelig, slik at folk selv kan vurdere opplysningene og gjøre seg opp en mening, sier PT-direktør Willy Jensen.

Hvis man ønsker mer informasjon om enkelte sendere i basen, for eksempel hvor god dekning den gir i området eller hvilken effekt den utstråler, må man kontakte mobilselskapet som eier senderen. Navnet på eieren (Telenor, NetCom osv.) er markert på senderpunktene i kartet.

Post- og teletilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket