19. februar 2010

Den gode skole

Hva gjør så en lærende skole? Vi må tilbake til OECDs rapportarkiv: Der er «organisasjonell læring» et moteord. OECDs powerpointer kan fortelle at lærere jobber bedre og slutter sjeldnere på skoler som driver med dette, og at det er mer av slikt på skoler med god ledelse. «Vellykkede rektorer er ikke overmennesker,» skriver Bill Mulford i en rapport bestilt av OECDs utdanningsavdeling. Derimot jobber de sammen med lederlærerne, viser respekt for lærerkulturen og finner ulike måter å støtte lærerne i å få jobben gjort på.

Poenget er at dette ikke er mulig å oppdage hvis en leter ved hjelp av formelen for den gode skole som dette kapittelet starter med. Rett og slett fordi «kulturen» på skolen ikke er en del av denne ligningen. Det er heller ikke den pedagogiske modellen som brukes. I Norge er Pisa-resultatene, som nevnt innledningsvis, blitt sett på som et bevis på at det er blitt for mye lek og for lite pugging i skolen. Men graden av pugg versus lek måles ikke i ligningen vi ser på. Slik flyttes oppmerksomheten til det som er viktig i de fleste økonomiske modeller: Mengden ressurser, kontroll og graden av valgfrihet. Legg merke til at dette forutsetter at læreren eller skolen egentlig vet hvordan en best skal lære bort matte og lesing. De må bare få valgfrihet til å gjøre det og pisk og gulrot nok til at de gidder. De fleste modeller kan ikke fange hele virkeligheten, de må konsentrere seg om å studere noen effekter, teste ut én enkelt hypotese. Faren kommer først når man glemmer at det er nettopp dette man har gjort. For hvilken modell du velger avgjør hvilke svar du får og hvilke løsninger du i det hele tatt oppdager.

Departementets undersøkelse viste rett nok at på de lærende skolene fikk lærere litt oftere differensiert lønn og kurs enn på andre skoler. Men mest og oftest av alt brukte rektor på de lærende skolene noe helt gratis for å belønne sine lærere - nemlig ros.

Teksten er et utdrag fra Maria Reinertsens bok Ligningen for lykke, som utkommer 22. februar på Cappelen Damm.


Morgenbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket