10. februar 2010

Tapte fildelings-slaget

Film- og musikkbransjen tok i juni 2009 ut begjæring om midlertidig forføyning mot Telenor, med krav om at Telenor stengte tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Organisasjonen gikk på et nederlag i tingretten, og anket saken inn for lagmannsretten.

Nå har lagmannsretten avvist anken fordi den mener det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kravet og at det mangler hjemmel i norsk lov.

I dommen skriver retten:

"Telenor medvirker i åndsverklovens forstand ikke til staffbare eller erstatningsbetingende handlinger blant sine sluttbrukere ved å stille sitt nett til rådighet for allmennheten uten å blokkere The Pirate Bay".

DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket