27. februar 2010

Ny referansegruppe om ulovlig fildeling

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt en referansegruppe som skal fungere som referanse for departementets arbeid med revisjonen av åndsverkloven.

Referansegruppens mandat (pdf).

Det pekes på hvordan ulovlig fildeling utgjør en «stadig større trussel mot rettighetshavernes muligheter til å tjene penger på sin skapende innsats», og peker følgende mål: «Utfordringen er å finne løsninger som ivaretar både rettighetshavere og forbrukere, som stimulerer til lovlig bruk, og reduserer omfanget av ulovlig bruk.»

digi.no : Juss & samfunn
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket