17. februar 2010

Google: - Mobil er viktigst

Ifølge Schmidt er nemlig mobil det segmentet som blir viktigst for internettselskapet i fremtiden. Han understreket dette ved å fortelle at alle de beste programmererne i Google har blitt satt til å jobbe med mobiltjenester.

Schmidt pekte på tre faktorer som nå ligger til rette for en rivende mobilutvikling.

Den ene er at maskinvaren i mobile enheter har blitt kraftig nok til å utføre oppgave vi tidligere kun har kunnet gjøre på en pc.

Den andre faktoren er at antallet koblinger mellom ulike tjenester har vokst. I dag er det blitt vanlig at ulike sosiale nettverk og nettbaserte tjenester kan utveksle informasjon om brukeren ønsker det.

Den tredje faktoren er fremveksten av tjenester i nettskyen. Dette henspeiler på at stadig flere av tjenestene vi bruker er nettbaserte og lagrer innholdet på nett i stede for på en pc eller mobiltelefon. Gode eksempler de fleste kjenner til er fotoalbum på nett og nettbasert e-post som Hotmail og Gmail.

DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket